Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad in mourning do češtiny

in mourning = truchlící nad; ve smutku; v smutku; v mé nepřítomnosti
be in mourning = mít smutek; nosit smutek; být ve smutku; truchlit;

Příklady překladu slova "in mourning" z webu:

The whole city in mourning for a day just for a hat.  Celé město truchlilo nad tím kloboukem čtyřiadvacet hodin.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorin office   in operation   in order   in place   in practice   in private   in progress   in question