Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad in-line do češtiny

in-line = bez zdržení; v řadě; řazený v přímce; přímý; vnitřní; vložený; in-line; vnitřní kód
in-service   incapacity   incarnate   incentive   incidence   incident   inclination   incline