Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad in general do češtiny

in general = obecně; v obecných (6. p.); obvykle; povšechně vzato; vůbec; obyčejně; všeobecně; všeobecně řečeno

Příklady překladu slova "in general" z webu:

Just guilty in general terms.  Ale všeobecně vinen jistě byl.
I find drug use in general to be boring.  Obecně vzato, shledávám užívání drog nudným.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorin general terms   in good faith   in good health   in good time   in grain   in hand   in harness   in high spirits