Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad in general terms do češtiny

in general terms = všeobecně řečeno; celkově vzato; obecně; v dobré víře
speak only in general terms = mluvit jen neurčitě; he spoke only in general terms = mluvil jen neurčitě;

Příklady překladu slova "in general terms" z webu:

Just guilty in general terms.  Ale všeobecně vinen jistě byl.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorin good faith   in good health   in good time   in grain   in hand   in harness   in high spirits   in kind