Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad in danger do češtiny

in danger = v nebezpečí; ohrožený; zašlý barvou

Příklady překladu slova "in danger" z webu:

We're not in danger now.  Tb d' mezi námi nic není.
His eyes appeared to be in danger of dropping right out of his face.  Jeho oči hrozily, že mu každou chvíli vypadnou z důlků.
It is the tribe that is in danger now.  Je to náš kmen, který je teď v nebezpečí.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorin detail   in dispute   in double harness   in due course   in due form   in duplicate   in earnest   in evidence