Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad in custody do češtiny

in custody = v opatrování; ve vazbě; v nebezpečí
remand sb. in custody = vzít koho do vyšetřovací vazby;

Příklady překladu slova "in custody" z webu:

He was in custody now, and so far had said nothing.  Teď byl ve vazbě a nechtěl se k ničemu přiznat.
Our guys have somebody in custody that you may be interested in.  Naši hoši mají ve vazbě někoho, kdo by tě mohl zajímat.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorin danger   in detail   in dispute   in double harness   in due course   in due form   in duplicate   in earnest