Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad impoundment; impoverish; impoverishment do češtiny


impoundment = přehrazení, nadržení, zadržení, zahrazení, vodní zdrž

impoverish = ožebračit, zbídačit, vyčerpat, vyčerpávat (4. p.), zchudnout, chudnout, ochuzovat

impoverishment = ožebračení, zbídačení, vyčerpání, vymrskání, vyčerpanost, vymrskanost, ochuzování, zbídačování, ožebračování, chudnutí, zchudnutí, zchudlost


Next: impracticability; impracticable; impractical    insist; insistence; insistent; insolation