Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad imposition; impotence; impotent; impound do češtiny


imposition = uložení, daň, dávka, podvod, klam, položení, poplatek, kladení rukou (k žehnání), veřejná dávka, písemný trest (ve škole), přehnaný požadavek (přen.), clo

impotence = neschopnost, nemohoucnost, bezmocnost, slabost, pohlavní neschopnost, sterilita (pohlavní), slabomyslnost, bezmocný

impotent = bezmocný, impotentní (pohlavně), impotent (muž, pohlavně neschopný), impotentní muž (pohlavně), sterilní, neschopný, slabý


Next: impoundment; impoverish; impoverishment    insinuation; insipid; insipidity; insipidness