Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad importune; importunity; impose; imposing do češtiny


importune = obtěžovat, žádat naléhavě, dotírat na (koho), dotěrný, neodbytný, naléhavý, dotíravý, dotěravý

importunity = neodbytnost, dotěrnost, tvrdošíjnost, vetřelost, vtíravost

impose = vložit (zast.), uvalit (daň, trest ap.), ošidit, podvést, zužitkovat, vnutit, využitkovat, sázet (typy, polygr.), zavést (násilím), vyhlásit, nařídit, zneužít


Next: imposition; impotence; impotent; impound    insider; insidious; insignificant; insinuate