Nainstalujte si:
       

Překlad import


import = import; dovoz; importovat; dovážet; význam; mít význam pro (koho); mít význam (kniž.); znamenat (kniž.); projevit; sdělit; dovést; záležet (kniž.); důležitost; importní; dovozní; dopravit; smysl; uvést; dovézt; týkat se; obsahovat; přinášet; vnášet
energy import = odběr energie; import energie;

Překlad import z webu:
Import docks or export?  Importní doky, nebo exportní?
But as its import dawned, there was a sudden tenseness in the room.  Ale když všem došla její důležitost, v místnosti nastalo náhlé napětí.
If the owner wants to import any of the wines, just let me know.  Budeli si majitel přát některé z těch vín, stačí říct.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorimportance   importantly   importation   imports   impossible   impossible of achievement   impost   impression