Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad imply; imponderable; important; importing do češtiny


imply = obsahovat, naznačit, předpokládat, vyjádřit, naznačovat, chtít říct, vést nutně k závěru, implikovat (vyplývat), vyplývat, chtít naznačit, zahrnout, vyjádřit se

imponderable = nezměřitelný, nepostižitelný, zanedbatelný (nepatrný), nepatrný, nezvažitelná veličina, nezměřitelná veličina, bezpodstatný, nevažitelný

important = naléhavý, sebejistý, významný, závažný, vážný, důležité, odpovědný, vlivný


Next: importune; importunity; impose; imposing    insensible; insensitive; inseparable; inshore