Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad impinging; impish; implacability; implicate do češtiny


impinging = zasahování, narážející, padající, zasahující, ostřelování, dopadání, narážení

impish = zlomyslný, uličnický, šelmovský, skotačivý, skřítkovský, šaškovský, šibalský

implacability = neúprosný běh, nezměnitelnost, nevyléčitelnost, neřešitelnost, neuhasitelnost, neúprosnost

implicate = zahrnout, mít za následek, způsobovat, implikovat, podmiňovat, postihnout, zasáhnout, zahrnutý, důsledek, implicitní, obsažený, zahrnovat v sobě


Next: implicit; implicitly; implore    inscrutable; insecticide; insecure; insecurity