Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad imperturbable; impervious; imperviousness do češtiny


imperturbable = neochvějný, chladný, nedající se vyrušit, chladnokrevný, flegmatický, nevyrušitelný

impervious = odolný, lhostejný, nepromokavý, bezpečný, hluchý, nepřístupný, nepropouštějící, neprodyšný, nepřípustný, izolační, nepropustný, těsný

imperviousness = neprůsvitnost, těsnost, nepromokavost, neproniknutelnost, neprostupnost


Next: impetuosity; impetuosness; impetuous    inorganic; inosculate; inquire; inquiring