Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad imperative; imperceptible; imperfect do češtiny


imperative = imperativ (rozkaz, jaz.), rozkazovací způsob (jaz.), rozkazovací, naléhavý, závazný, povinný, závazné pravidlo (přen.), kategorický (přen.), velitelský (přikazovací), diktátorský, nevyhnutelný (nutný), příkaz (přen.)

imperceptible = nepatrný, neznatelný, nevnímatelný, malý, nepostižitelný, nepozorovatelný, nenápadný


Next: imperfection; imperial; imperious    inlaid; inland; inlay; inlaying