Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad impede; impediment; impel; impellent do češtiny


impede = zdržovat, překážet, zabraňovat, zabránit, bránit čemu, ztěžovat, ohrožovat, zadržovat, zamezovat, zadržet, ohrozit

impediment = závada, vada, zábrana, zavazadla, zdržení, bránění

impel = hnát, dohnat, donutit, popohnat, pobídnout, nutit, tlačit, pudit, pobízet, přinutit, podněcovat (4. p.), postrkovat

impellent = pohánějící, hnací síla, pobízející, hybná síla, pobídka, povzbuzující, poháněcí


Next: impeller; impend; impending; impenetrable    initiatory; inject; injure; injured