Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad impeach; impeachable; impeachment; impeccable do češtiny


impeach = vyslovit pochybnost, zlehčovat, zpochybnit (důvěryhodnost), brát v potaz, brát v pochybnost důvěryhodnost, volat k zodpovědnosti, obviňovat (4. p.)

impeachable = žalovatelný, obvinitelný, zodpovědný, hodný hany, zakládající důvod k obvinění

impeachment = pochybnosti, zlehčování, odsouzení, pochybnost, odmítnutí svědka pro nevěrohodnost, odmítnutí, zpochybnění, pohnání před soud, obvinění hlavy státu z velezrady, obžalovací


Next: impede; impediment; impel; impellent    initiation; initiative; initiator