Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad impassivity; impaste; impatience; impatient do češtiny


impassivity = neschopnost citu, citová prázdnota, apatie, chlad, chladnost, bezvýraznost pohledu, nezúčastněnost, lhostejnost, nehybnost, netečnost

impaste = uhníst v těsto, zpevnit, nanášet barvu (štětcem, hustě, pokrýt vrstvou pasty, udělat pastu, uhnít v těsto

impatience = odpor, nechuť, nedočkavost, spěch, nesnášenlivost


Next: impeach; impeachable; impeachment; impeccable    iniquity; initialize; initiate; initiating