Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad impassioned; impassive; impassiveness do češtiny


impassioned = vzrušený (mocně), vášnivý, ohnivý, patetický, roznícený, rozohněný

impassive = netečný, klidný, necitelný, necitný, lhostejný (citově), v bezvědomí (jsoucí), chladný, bezvýrazný, nehybný, skleslý, flegmatický

impassiveness = neschopnost citu, citová prázdnota, apatie, chlad, chladnost, bezvýraznost pohledu, nezúčastněnost, lhostejnost, nehybnost, netečnost, flegmatičnost


Next: impassivity; impaste; impatience; impatient    inhomogeneous; inhuman; inhumanity; iniquitous