Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad impassableness; impasse; impassibility do češtiny


impassableness = nesjízdnost, nesplavnost, neproniknutelnost, neprůchodnost, nepřekonatelnost

impasse = bezvýchodná situace, slepá cesta, neschůdná cesta, bezvýchodná pozice, nesjízdná silnice, slepá kolej, slepá chodba, slepý průchod, nesjízdná cesta

impassibility = nezranitelnost, necitelnost, neschopnost citu, citová chladnost, bezcitnost, nevášnivost, impasibilita, otrlost, neprůchodnost


Next: impassible; impassibleness; impassion    inherence; inherency; inherent; inherit