Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad impart; impassability; impassable do češtiny


impart = sdělit (zprávu), propůjčit (vlastnost), poskytovat, odevzdat, přenášet, oznámit, předat, dát (část), propůjčovat, předávat, vštěpovat, odhalit

impassability = nesjízdnost, nesplavnost, neproniknutelnost, neprůchodnost, nepřekonatelnost

impassable = neprůchodný, neproniknutelný, nepřekonatelný, nesjízdný, neudatelný, nesplavný, nepřekročitelný, neprůjezdný


Next: impassableness; impasse; impassibility    inhabitation; inhale; inhaler; inhere