Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad immix; immixture; immobile; immobility do češtiny


immix = vmísit, smísit, promísit, promíchat, smíchat

immixture = vmísení, smíšení, promísení, směs, zapletení, zamíchání, přimíšení, vmíšení

immobile = imobilní, nepohyblivý, nemovitý, neměnný, nepojízdný, neschopný pohybu, stojatý, nepřenosný, stabilní

immobility = neschopnost pohybu, nepohyblivost, nemobilnost, neměnnost, imobilita, imobilnost, nepřesnost, nepojízdnost


Next: immoderate; immodest; immodesty; immovable    infusion; ingathering; ingenious; ingenuity