Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad immerge; immerse; immersion; immingle do češtiny


immerge = pohroužit, pohroužit se, ponořit se (zast.), potopit (zast.), potopit se (zast.), zapustit (zast.), ponořovat, potápět

immerse = ponořit se, potopit, potopit se, zapustit, uložit, uvrhnout, ponořovat, vnořit, potápět, pohroužit

immersion = ponor, potopení, pohroužení, vstup do stínu (hvězd.), zahloubání, imerze, vnoření, potápění, ponořování, ponorný

immingle = promíchat se, promísit, promísit se, smíchat, přimísit


Next: immix; immixture; immobile; immobility    infringe; infuriate; infuriated; infuse