Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad immediate; immense; immensely; immensity do češtiny


immediate = bezprostřední, přímý, neodkladný, nejbližší, z první ruky (pocházející), bezodkladný, ihned, okamžitě, zprostředkovat, prvotní, pohotový

immense = ohromný, nezměrný, úžasný, obrovský, skvělý, enormní (úsilí), nedohledný, nedozírný, nebetyčný

immensely = značně, skvěle, úplně, nesmírně, úžasně, nezměrně, přenáramně, náramně


Next: immerge; immerse; immersion; immingle    informant; informing; infraction; infrangible