Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad immateriality; immature; immaturity; immediacy do češtiny


immateriality = netělesnost, imateriálnost, bezvýznamnost, bezpodstatnost, nedůležitost

immature = nedospělý, nevyspělý, předčasný (zast.), nevyvinutý, nedomyšlený, juvenilní, nedonošený, pohlavně nezralý, dětinský, nedokončený, neúplný, nedozrálý

immaturity = předčasnost (zast.), nedospělost, nevyspělost, nevyzrálost, imaturita, nezkušenost, nedokončenost, neúplnost


Next: immediate; immense; immensely; immensity    inform; informal; informality