Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad imitator; immaculate; immaterial do češtiny


imitator = imitátor, napodobitelský, epigonka, napodobovatelka, napodobitelka, imitátorka, napodobovatel

immaculate = bezvadný, čistý, bez nejmenší chybičky, bez chybičky (sebemenší), bez poskvrny, bez poskvrnky

immaterial = bezvýznamný, nehmotný, nedůležitý, zanedbatelný, nevýznamný, nerozhodný, bezpodstatný, netělesný


Next: immateriality; immature; immaturity; immediacy    infliction; influential; influx; infold