Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad imbue; imitate; imitative; imitativeness do češtiny


imbue = vštípit, promáčet, zbarvit, zabarvit, napojit, nadchnout, smáčet, prostoupit, nasytit, prodchnout, naplnit, namáčet

imitate = padělat, simulovat, kopírovat, imitovat, být imitací, opičit se, odkoukat, napodobovat

imitative = napodobovací, napodobený, nepravý, imitativní, zvukomalebný, epigonský, imitační

imitativeness = zvukomalba, onomatopoie, napodobenost, nepůvodnost, epigonství


Next: imitator; immaculate; immaterial    inflexible; inflexion; inflexional; inflict