Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad illumine; illusive; illusory; illustrate do češtiny


illumine = osvětlit se, osvítit (duchovně), ozářit, objasnit, ozdobit iniciálkami, iluminovat (ozdobit rukopis), osvětlovat, objasňovat

illusive = matoucí, zdánlivý, neskutečný, neuskutečnitelný, iluzorní, chimérický, iluzivní

illusory = iluzivní, klamný, šalebný, matoucí, neskutečný, neuskutečnitelný, nemožný, zdánlivý, iluzívní, předstíraný


Next: illustrious; imagery; imaginary; imaginative    infinite; infinity; infirm; infirmity