Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad illegitimate; illiberal; illiberality; illicit do češtiny


illegitimate = nemanželský, nelogický, nepravidelný, odporující pravidlům, nemanželské dítě, mající nemanželský původ, nezvyklý, neočekávaný, nezákonný, protizákonný, odporující zákonu, ilegální

illiberal = neliberální, skoupý, nesvobodomyslný, konzervativní, nesnášenlivý, netolerantní, necivilizovaný, nekulturní, vulgární, manuální

illiberality = neliberálnost, úzkoprsost, konzervativnost, nesnášenlivost, necivilizovanost, nekulturnost, vulgárnost


Next: illiquid; illuminate; illuminated    infelicitous; infelicity; infer; inferential