Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad illegality; illegally; illegitimacy do češtiny


illegality = protizákonnost, ilegalita, nezákonný čin, porušení zákona, ilegálnost, protiprávnost

illegally = ilegálně, protiprávně, bezprávně, nelegálně, protizákonně

illegitimacy = nemanželský původ, nelogičnost, nepravidelnost, nezvyklost, neočekávanost, nezákonnost, ilegálnost, neslušnost, protizákonnost, nemanželské zrození, ilegitimita, ilegitimnost


Next: illegitimate; illiberal; illiberality; illicit    infatuate; infatuation; infectious