Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad illegal do češtiny

illegal = nelegální; ilegální; nezákonný; ilegalita; ilegálnost; nedovolený; protiprávní; protizákonný; neoprávněný; nepřípustný (neplatný); bezprávný; neplatný; nepovolený; mimoprávní; protiprávní čin

Příklady překladu slova "illegal" z webu:

Illegal taxes.  Nezákonné daně.
What, for illegal shaving?  A za co asi?
You've been given illegal orders.  Dostal jste protizákonné rozkazy.
I've got to smuggle illegal tobacco.  Musím jít pašovat tabák.
You have been listening to the illegal radio, haven't you?  Vy jste oba poslouchali ilegální rádio!

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorillegal act   illness   illuminance   illuminant   illumination   illusion   illustration   image