Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad ill; ill-bred; ill-conditioned; ill-tempered do češtiny


ill = nemocný, chorobný, nemocen, stěží, špatný, zlý, škodlivý, špatně, zlo, neštěstí, churavý, nešťastný

ill-bred = nezpůsobný, hrubý, nepodařený, špatně vychovaný, nezpůsobilý

ill-conditioned = podrážděný, zlomyslný, zlý, poškozený, špatné jakosti

ill-tempered = nevrlý, špatně naložený, ve špatné náladě, rozladěný, vznětlivý, mrzoutský


Next: illegality; illegally; illegitimacy    infamy; infancy; infanticide; infantile