Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad ignoramus; ignorant; ignore; ikey do češtiny


ignoramus = ignorant, nevzdělanec, analfabet, ignorantka, nevědomec

ignorant = ignorantský, nevědoucí, nevědomý, neobeznámený, nevzdělaný, neinformovaný, nezáludný, bezelstný, zaostalý, primitivní, omezený, negramotný

ignore = nevědět, nevšímat si, nedbat (čeho), neznat (zast.), zamítnout (nevěnovat pozornost), přehlédnout, nevěnovat pozornost, zanedbat, neplatný, přehlížet, opomenout, nedbat na (4. p.)


Next: ill; ill-bred; ill-conditioned; ill-tempered    inexpugnable; inextricable; infall; infamous