Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad idleness; idolize; igneous; ignite do češtiny


idleness = lenost, nicnedělání, planost, jalovost, povrchnost, nečinnost, loudavost, pomalost, zahálčivost, lichost, nicotnost, marnost

idolize = učinit idolem, udělat idol, kořit se (komu), idolizovat, klanět se (3. p.)

igneous = magmatický, vyvřelý, eruptivní, žhavý, sopečného původu, vulkanického původu, plutonický, vulkanický, sopečný


Next: igniter; igniting; ignoble; ignominious    ineligible; inept; ineptitude; inequality