Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad hypothesis do češtiny

hypothesis = hypotéza; domněnka; předpoklad; hypothesa; vyslovit hypotézu
null hypothesis = základní hypotéza; neplatná hypotéza;
working hypothesis = pracovní hypotéza; funkční hypotéza; efficient market hypothesis = účinná tržní hypotéza;

Příklady překladu slova "hypothesis" z webu:

Let us take that as a working hypothesis and see what it leads us to.  Berme to zatím jako pracovní hypotézu - uvidíme, kam nás dovede.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorhysteresis   hysteria   I can   I can do   I have   I know   I see   I was