Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad hydrogen do češtiny

hydrogen = vodík; vodíkový; arzin
active hydrogen = vodík ve stavu zrodu; aktivní vodík;

Příklady překladu slova "hydrogen" z webu:

Gasps of liquid hydrogen escaping into the air.  Sykot kapalného vodíku unikajícího do ovzduší.
You can't build up amino acids out of hydrogen atoms;  Nemůžeš jen tak vytvořit z atomů vodíku aminokyseliny:

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorhydrogen fluoride   hydrogen sulphate   hydroxide   hyena   hygiene   hygienist   hygrometer   hyperopia