Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad husbandry do češtiny

husbandry = hospodářství; hospodaření (též dobré); rolnictví; zemědělství; hospodárnost; šetrnost; vedení farmy; polní hospodářství; rolničení; šetření; úplatek za mlčenlivost
animal husbandry = chov dobytka; živočišná výroba; chov zvířat;




hybrid   hydrant   hydrate   hydrocarbon   hydroelectric   hydrogen   hydrogen fluoride   hydrogen sulphate