Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad hormone do češtiny

hormone = hormon; hormonový; hormonální; hormonální přípravek
releasing hormone = uvolňující hormon; spouštěcí hormon;
sex hormone = pohlavní hormon; sexuální hormon;
thyroid-stimulating hormone = thyreostimulační hormon; thyreotropní hormon;

Příklady překladu slova "hormone" z webu:

My hormones had kicked in.  Ve mně se ale bouřily hormony.
Or perhaps hormones.  Nebo třeba hormony.
Strong men, lusty women, gushing hormones.  Silní muži, chlípné ženy, rozbouřené hormony.
She herself was suffering the aftereffects of a major hormonespill.  A ona sama trpěla následky zvýšeného vylučování hormonů.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorhorns   horror   horse   horse-power   horseback   horsepower   hose clamp   hosiery