Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad honestly do češtiny

honestly = upřímně; poctivě; čestně; na mou čest; namouduši; na mou duši; čestné slovo; opravdu; počestně; poctivost

Příklady překladu slova "honestly" z webu:

I honestly don't know.  Vážně nevím.
Bonnie sounded honestly surprised.  Bonnie vypadala, že je upřímně překvapená.
He looked at her, honestly puzzled.  Podíval se na ni, upřímně překvapený.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorhonor   honour   hooker   hopeful   hoping   hopper   hopping   horizon