Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad highfalutin; highfaluting; highland; highlight do češtiny


highfalutin = nabubřelý, bombastický, nafouklý, nóbl, pompézní, velkohubý

highfaluting = nabubřelý, nafouklý, nóbl, bombastický, pompézní

highland = horský, horalský, horácký, hornatý, náhorní plošina, náhorní rovina, pahorkatina, hornatina, planina, středohory


Next: highlighting; hijack; hike    impoundment; impoverish; impoverishment