Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad high-minded; high-mindedness; high-pitched do češtiny


high-minded = ušlechtilý, pyšný (zast.), nadutý (zast.), charakterní, hrdý, šlechetný, velkodušný, velkorysý

high-mindedness = ušlechtilost, pýcha, nadutost, povýšenost, charakternost, velkomyslnost

high-pitched = pronikavý, ostrý, vysoko položený, příkrý, strmý, kladoucí si vysoké cíle, ambiciózní, přepjatý, vznešený, hektický, uspěchaný, vysokoobrátkový


Next: high-power; high-powered; high-pressure    implicit; implicitly; implore