Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad heterodyne; heterogeneity; heterogeneous; hew do češtiny


heterodyne = záznějový, heterodyn, směšovat, záznějový směšovač, prokládat, směšovač, heterodynovat

heterogeneity = cizorodost, heterogenita, nestejnorodost, nesourodost, nejednota, heterogennost, nejednotnost

heterogeneous = cizorodý, nestejnorodý, heterogenní, nesourodý, nejednotný, nehomogenní, různotvárný

hew = štípat, tesat, porážet (stromy), osekávat, pokácet, kácet, vytesat, dodržovat, neuchylovat se, seknout, rubat, sbíjet


Next: hewer; hewing; hexagonal; hiatus    imperfection; imperial; imperious