Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad hermaphroditic; hermetical; hero; heroic do češtiny


hermaphroditic = hermafroditní, dvojpohlavní, obojpohlavní, bisexuální, hermafroditický, oboupohlavní

hermetical = hermeticky uzavřený, vzduchotěsný, neprodyšný, alchymistický, mystický, tajemný, okultní, těsný

hero = bohatýr, rek, figura, junák, hrdinný, hrdina

heroic = hrdinný, heroický, radikální, hojný, značný, herojský, rekovský, rekovný


Next: heroism; hesitancy; hesitant; hessian    impeller; impend; impending; impenetrable