Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad hereto; herewith; heritage; hermaphrodite do češtiny


hereto = na tomto místě, zde, k tomuto (dokumentu), až dosud (poněkud zast.), až dodneška (poněkud zast.), pokud

herewith = tím (tímto), zároveň, v příloze (dopisu), přiloženě, s tímto

heritage = odkaz, dědičnost, tradice, osud, Izrael, zděděné právo, dědický, kulturní odkaz

hermaphrodite = homosexuál, brigantina, škunerová briga, obojpohlavní, obojetník


Next: hermaphroditic; hermetical; hero; heroic    impede; impediment; impel; impellent