Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad herd; herdsman; here; hereafter do češtiny


herd = hnát (4. p., stádo), houf, dav, skupina (dav), žít v stádu, sdružovat se, sehnat do houfu, sehnat do stáda, shromáždit do houfu, shromáždit do stáda, lidské stádo, pasák

herdsman = pastevec, majitel stáda, pasák (zvířat), pastevecký, pastýř dobytka

here = tady, sem, nyní, tu (zde), na tomto místě, teď (v této kritické chvíli), no tak, no no, tuhle, semhle


Next: hereat; herein; hereof; heretic    impassivity; impaste; impatience; impatient