Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad hen; hence; henceforth; henchman do češtiny


hen = samička (ptačí), ženská, splašenec, potrhlec, klábosit, ptačí samička, slepičí, kvočna

hence = proto, od té doby, odtud, z tohoto důvodu, od nynějška, od této chvíle, z tohoto místa, tudíž, a proto, od této doby, odtud plyne

henceforth = nadále, napříště, od dnešního dne dále, v budoucnu, nynějšek


Next: her; herald; herbage; herbalist    impassible; impassibleness; impassion