Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad heaving; heavy-duty; heavy-handed do češtiny


heaving = zvedající, bobtnání, zdvihání, vytahování, dmoucí se, vzdouvání, vrhání, zdvíhání, vzdouvání hladiny

heavy-duty = odolný, pro velké výkony, silně namáhavý, bezporuchový, pro těžké provozní podmínky, pro vysoké namáhání, pro těžké pracovní podmínky, pro těžký provoz, těžké konstrukce, vysoce výkonný, těžkého druhu, silně namáhaný

heavy-handed = nemotorný, netaktní, přehnaně přísný, tvrdý, tyranský, hrubý


Next: heavy-handedness; Hebraism; Hebrew; heckle    imbue; imitate; imitative; imitativeness