Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad heat-proof; heat-resistant; heathen do češtiny


heat-proof = stálý zatepla, odolný proti teplu, žáruvzdorný, žárovzdorný, tepelně stálý

heat-resistant = odolný proti teplu, teplovzdorný, žárovzdorný, ohnivzdorný, žáropevný

heathen = pohan, neznaboh, bezvěrec, neznabožský, člověk bez vyznání, barbar, divoch, neznabožka


Next: heating-up; heavenly; heaver; heavily    imagine; imbecile; imbecility; imbed