Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad headline; headlong; headphone; headpiece do češtiny


headline = otitulkovat, záhlaví, nadpis, stránkové záhlaví, opatřit nadpisem, uvést nadpisem, nadepsat, titulkový, titulková řádka, opatřit titulky

headlong = bez rozmyslu, po hlavě, neuváženě, zbrkle, srázný, ukvapeně, prudce, divoce, ukvapený, zbrklý, střemhlavý, překotný

headphone = náhlavní sluch., sluchátka, náhlavní sluchátka, sluchátkový, náhlavní souprava, náhlavní sluchátko


Next: headroom; headstock; headwater; headwork    illegality; illegally; illegitimacy