Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad he may do češtiny

he may = on možná; smí; asi; by mohl (teď)
that he may = aby mohl; který by mohl;

Příklady překladu slova "he may" z webu:

He may be coming out.  Možná že je tam.
And he may put you on a throne.  Hawat hlídá všechny.
Or that he may believe he's disfigured?  Nebo, že by si mohl myslet, že je zmrzačený?
If he does he may be blind or insane.  Pokud se probere, mohl by oslepnout nebo zešílet.
He may awake, or he may not.  Může se probudit, nebo nemusí.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorhead bolt   head in   head injury   head off   head-on   headache   headed   header