Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad have no do češtiny

have no = nemít žádný; nemáš žádný; nemáme žádný; nemáte žádný; nemají žádný; nemám žádný; nemít ani představu (o)

Příklady překladu slova "have no" z webu:

Have no fear.  Však strachovati se nemusíš.
I have no hands!  Mám ruce!
And you have no idea?  A vy nemáte ani tušení?
True, but we have no choice.  Pravda, ale nemáme na vybranou.
The tunnel seemed to have no end.  Tunel jako by nebral konce.
It is just that we have no key.  Já jenom, že nemáme klíč.
It's hard to kneel if you have no knees.  Je ovšem těžké si kleknout, když nemáš kolena.
There is never a warning and they have no season.  Nedají se předvídat, neřídí se roční dobou.
I can tell you in four words they have no home.  Mohu ti odpovědět třemi slovy - nemají žádný domov.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorhave no objection   have you   haven't   havoc   haywire   hazard   he may   head bolt